19 Jan 2013

49


Garib WIFE- Sunoji "WISPER" Lana Hai

Garib Husband- Khane ke Liye To Roti Nahi Hai aur Ch*T ke Liye "DOUBLEROTI"

2 comments: